Mazowiecki Klaster ICT - innowacje, projekty IT, współpraca - Warszawa
 •  

 •  

Strefa członkowska Więcej
Zaloguj sięi skorzystaj z dostępu do:
Aktualności Więcej
Projekt „Zintegrowany System Poprawa Umiejętności Korzystania z Internetu” z poparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego
2016-03-21 12:35:24

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców mazowieckich gmin to główne założenie projektu „Zintegrowany System Poprawa Umiejętności Korzystania z Internetu”. Jego realizacją zajmuje się Mazowiecki Klaster ICT, który zaprosił samorząd województwa do udziału w inicjatywie.

Podczas spotkania z marszałkiem Adamem Struzikiem przedstawiciele Klastra zaprezentowali ideę projektu „Internet – to proste”. To przede wszystkim stworzenie i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gmin, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych, mających trudności z wykorzystaniem nowych technologii. Dodatkowo wyposażenie lokalnych instytucji i organizacji w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Podjęte działania będą służyły przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, ale także społecznemu i ekonomicznemu mazowieckich gmin.

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działanie 3.1 „Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Link do artykułu na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa