Członkowie klastra
Członkowie klastra

 

 

Nazwa instytucjiZakres działalności
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
www.wiedza.org.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń dnia 18 maja 2006 roku. Stowarzyszenie realizuje następujące cele: wspieranie trwałego rozwoju gospodarczego regionu Mazowsza, w tym przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych.
Politechnika Warszawska
www.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska jest największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce, jej historia sięga początków XIX wieku. Uczelnia posiada obecnie 19 wydziałów w tym między innymi Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych blisko współpracujący z Mazowieckim Klastrem ICT Uczelnia kształci blisko 40.000 studentów. Politechnika Warszawska prowadzi 348 projektów badawczych w tym projekty w obszarze sieci neuronowych i logiki rozmytej: projekt „E-XFEL - Efektywne algorytmy optymalizującego sterowania predykcyjnego z modelami neuronowymi i rozmytymi procesów nieliniowych”, projekt „Autonomiczny dobór indeksów w systemach relacyjnych baz danych przy pomocy ewolucyjnego przekształcania planów wykonania zapytań”, projekt „Rozproszone wnioskowanie w Sieci Semantycznej przy użyciu logiki domniemań”.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
ibrkk.pl
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur jest placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną z ponad 50-letnim dorobkiem naukowym w zakresie badania procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności należącymi do sektora MŚP. Instytut jest jednym z prekursorów prowadzenia rynkowych badań empirycznych w Polsce ukierunkowanych na: konsumpcję i konsumenta na rynku oraz przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo. Instytut jest inicjatorem i członkiem założycielem Mazowieckiego Klastra ICT.
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
www.ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych został utworzony Uchwałą Nr 9/76 Prezydium PAN i rozpoczął działalność 1 grudnia 1976 roku. Od powstania  Instytutu  w wyniku postępowania o nadanie tytułu naukowego  profesora nauk  technicznych przed Radą Naukową  IBS PAN 25 osób uzyskało tytuły profesora, w tym 15 pracowników Instytutu. Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych Rada Naukowa IBS PAN nadała 42 osobom, w tym 17 pracownikom Instytutu.  147 osobom nadano stopnie doktora nauk technicznych, w tym 55 pracownikom Instytutu, 44 słuchaczom Studiów Doktoranckich IBS PAN oraz 48 pracownikom naukowym spoza Instytutu. Rada Naukowa przeprowadziła 10 postępowań nostryfikacyjnych stopni naukowych uzyskanych za granicą, w tym 3 stopnie doktora habilitowanego i 7 stopni doktora nauk technicznych. Instytut uczestniczy, miedzy innymi w dwóch międzynarodowych projektach badawczych obejmujących logikę sieci rozmytych, wykorzystywaną w projekcie Mazowieckiego Klastra ICT „Piąty Element”. Projekty te, to: "Intuicjonistyczne zbiory rozmyte, intuicjonistyczna optymalizacja rozmyta - teoria i zastosowanie…”, i projekt "Logika rozmyta w modelowaniu i zagadnieniach sterowania" dotyczący przetwarzania informacji rozmytej w ramach systemów zarządzania bazami danych oraz projekt "Inteligentne wspomaganie decyzji wielokryterialnych i wieloosobowych”.
Bitlife Sp. z o.o.
www.bitlife.pl
Misją firmy Bitlife Sp. z o.o. jest stworzenie w polskiej domenie sieci Internet nowej generacji, nowoczesnego, niezawodnego systemu dystrybucji treści w technologii CDN, ze szczególnym nastawieniem na obsługę popularnych platform urządzeń klienckich (komputery PC, telefony komórkowe, konsole do gier, sieciowe urządzenia Set Top Box).
Security Technologies Sp. z o.o.
www.st.com.pl
Security Technologies jest integratorem systemów informatycznych. Firma oferuje projektowanie i budowę rozwiązań informatycznych realizujących specyficzne potrzeby klientów.
RCS Sp. z o.o. RCS buduje i wdraża systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie planowania rozwoju firmy w obszarach zarządzania stanami magazynowymi i logistyką. Firma dostarcza wyrafinowanych narzędzi informatycznych, posiadających zdolności samo uczenia się w oparciu o technologię logiki rozmytej.
MAAT CONSULTING Maat Consulting świadczy usługi konsultingowe w zakresie projektów ICT. Firma bierze udział w projektach ICT w Polsce, Izraelu, Kazachstanie.
AVALON Sp. z o.o.
www.avalonctp.pl
Avalon Sp. z o.o. zarządza największą w Polsce, ogólnopolską siecią usług prepress w technologii Computer to Plate. Firma wdraża platformę online – Portal Avalon - jedno z najnowocześniejszych rozwiązań IT w Europie w technologii web2prin.
Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
www.teletechnika.org.pl
Stowarzyszenie organizuje szkolenia zawodowe, pomaga w nawiązywaniu kontaktów wymiany wiedzy i doświadczeń, podnosi wiedzę na temat branży teletechnicznej. Propaguje praktykę budowy i infrastruktury teletechnicznej.
Master-Telekom
www.master-telekom.pl
Master-Telekom Jacek Szymczak jest posiadaczem patentów w obrębie budowania i zarządzania multimedialną infrastrukturą teletechniczną. Firma wykorzystuje swoje patenty do budowania sieci dla swoich klientów.
Best Film Sp. z o.o.
bestfilm.pl
Best Film Co Sp. z o.o. specjalizuje się w dystrybucji i produkcji filmowej. Firma realizuje w Polsce, Rosji i Węgrzech projekt „Planeta Filmu” – platformę informatyczną w modelu VoD, ponadto, bierze udział w projektach dotyczących zabezpieczenia kontentu w Internecie.
Bel System sp. z o.o.
www.bel-system.pl
Bel System jest producentem rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia dla obiektów przemysłowych, biurowców, budynków mieszkalnych, sieci handlowych a także operatorów telefonii komórkowej. Firma ponadto, uczestniczy w projektach badawczych dotyczących rozwoju systemów zasilania dezintegratorów kawitacyjnych.
IT Profes
www.itprofes.pl
Firma IT Profes dostarcza swoim klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych oraz oferuje usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych. Firma sprawuje opiekę nad już działającymi systemami IT poprzez zarządzanie usługami i infrastrukturą IT oraz poprzez optymalizację pod względem wydajności, bezpieczeństwa i dostępności usług.
Netix Sp. J
www.netix.pl
NETIX specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu sieci komputerowych oraz implementowaniu w nich usług ICT, ze szczególnym uwzględnieniem usług multimedialnych w rodzaju wideokonferencji, strumieniowania, itp. Firma jest partnerem projektów naukowych, zrzeszających instytuty naukowe z 13 krajów Europy.
Eversoft Sp. z o.o.
www.eversoft.com.pl
Specjalizacją Eversoft Sp. z o.o. jest kompleksowa realizacja zaawansowanych projektów informatycznych. Wspiera klientów w tworzeniu koncepcji biznesowych, w kreowaniu nowych kierunków rozwoju, zwiększaniu efektywności istniejących procesów, wprowadzaniu zmian w organizacji i sposobie jej funkcjonowania, wykorzystując potencjał technologii informatycznych. Wytwarza oprogramowania dedykowane, dostosowane do specyfiki branż, uwzględniające ich potrzeby i wyzwania. Zapewnia wsparcie techniczne, organizuje szkolenia, prowadzi i nadzoruje cały proces wdrożeniowy łącznie z przeprowadzaniem testów oprogramowania. Skutecznie wdraża aplikacje i systemy informatyczne w organizacjach jedno i wielooddziałowych.
BLUEROOM
www.blueroom.pl
Blueroom zajmuje się szeroko rozumianym wizerunkiem organizacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wewnętrznej. Łączy znajomość public relations, mediów elektronicznych i metodyki zarządzania informatyką ITIL™
CRON sp. z o.o.
www.cron.pl
Cron świadczy usługi związane z produkcją, analizą, audytami, organizacją i integracją systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Firma posiada doświadczoną kadrę, która jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu programistycznemu i wdrożeniowemu.
IT OPTIMUM IT Optimum jest  platformą współpracy i wymiany doświadczeń z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz firmami – od najmniejszych, kilkuosobowych, po wielkie korporacje.
EVERGO sp. z o.o.
www.evergo.pl
Evergo to firma rozwoju i zarządzania zmianą. Zmienia – ulepsza procesy i praktyki biznesowe. Wdraża innowacje, wprowadza na rynek nowe produkty. Realizuje projekty typu ‘business development’ oraz ‘business transformation’.
PROSPEKTA
prospekta.pl
Zespół firmy Prospekta składa się ze specjalistów od: strategii marki, identyfikacji wizualnej, layoutów i interfejsów aplikacji, druku, pozycjonowania, programowania, optymalizacji i skalowania baz danych, marketingu szeptanego, ePR.
3BEE sp. z o.o.
www.3bee.pl
3BEE to zespół specjalistów z dziedzin szeroko pojmowanych jako nowe media, który działa w następujących obszarach: akcje marketingowe z użyciem kanału mobile, promocje, strony, kampanie internetowe, wspieranie promocji innowacyjnymi technologiami, konkursy, loterie i wszystko to, co konsumenta potrafi pobudzić do zakupu.
3MWE Sp. z o.o. 3MWE tworzy i zarządza portalami społeczno-informacyjnymi, integruje dostawców kontentu dostarczając interfejsy www/voice/SMS. Obsługuje projekty emarketingowe w modelu end to end solution.
F1 Usługi Informatyczne
www.f1ui.pl

F1 zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów dedykowanych dla wszystkich rodzajów branż oraz projektowaniem baz danych. Oferuje kompleksowe usługi związane z tworzeniem oprogramowania począwszy od fazy analizy potrzeb po utrzymania produkcyjne.

Interaktywne Media Sp. z o.o.

Jedna z najstarszych agencji interaktywnych na rynku polskim. Od 1999r roku świadczy usługi z zakresu e-commerce oraz marketingu online. Wykorzystuje wiedzę o Internecie, doświadczenie, biznesowe know-how, w celu pomocy Klientom z wielu branż w szybkim osiągnięciu wymiernych wyników z działań w sieci. Przez okres ponad 13 lat realizowała projekty niemal dla każdej z branży rynku, często jako pierwsi wdrażała rozwiązania i koncepcje internetowe od serwisów internetowych administracji publicznej po przemysł, usługi finansowe i rozwiązania pro-sprzedażowe e-commerce, w których się specjalizuje.

ItalNET Sebastian Handzlik

www.italnet.pl

ItalNET specjalizuje się z zagadnieniach związanych z wykorzystaniem IT i funkcjonuje na rynku od początku 2002 roku. Najnowszym i największym projektem ItalNET jest Logicom, który realizowany jest w Inkubatorze Technologicznym Technoport, który zrewolucjonizuje sektor logistyczny.

Cartomatic

www.cartomatic.pl

Cartomatic projektuje narzędzia klasy Mobile GIS oraz Web GIS. Oferuje aplikacje standardowe - 'pudełkowe (out of the box)' oraz narzędzia dedykowane, budowane jako rozwiązania konkretnych problemów biznesowych. Projektuje własne narzędzia ułatwiające pracę z danymi GIS.

SMG KRC Millward Brown

www.millwardbrown.com

Millward Brown SMG/KRC istnieje od 1990 roku. Rozwój zasobów intelektualnych i logistycznych instytutu zapewnił mu pozycję lidera badań rynku i opinii w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.Priorytetem w działalności badawczej Millward Brown SMG/KRC jest zdobywanie doświadczenia i wiedzy o konsumencie i przekazywanie ich Klientom w taki sposób, aby mogły się one zamienić w sukces marketingowy.Instytut realizuje badania przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

Geosolution Sp. z o.o.

Oferta firmy to szeroko rozumiane usługi w zakresie systemów GIS (SIT, SIP, GPS). Oferuje wsparcie w realizacji projektów informatycznych z komponentem przestrzennym zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięć, jak również doświadczenie w pozyskiwaniu i weryfikacji danych CAD/GIS wieloma metodami w tym pomiary geodezyjne, GPS oraz fotogrametria. Zna najpopularniejsze środowiska programowe GIS, CAD oraz bazy danych.

CheesCat Sp. z o.o.

http://www.cheesecat.com/

 

 

CheeseCat sp. z o.o. to social marketing software house, który tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów technologicznych i marketingowych. Tworzy aplikacje do konkursów tekstowych, fotograficznych, quizów. Tworzy aplikacje działające na platformie Facebooka. Integruje z Facebookiem serwisy, sklepy i aplikacje internetowe oraz systemy CRM.

 

RAXEL Telekomunikacja

Mazowiecka

Firma specjalizuje się w dostarczaniu szybkich łącz internetowych dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Stosuje do tego celu najnowocześniejszą technologię przekazu sygnału radiowego, która jest sprawdzona i niezawodna oraz eliminuje problem tzw. „ostatniej mili”, czyli odległości dzielącej operatora od lokalu użytkownika.

Mea Group Sp. z o.o.

Podstawowy zakres usług firmy event marketing, PR, incentive, marketing bezpośredni, ambientowy, ATL i BTL oraz kompleksowe strategie marketingowe, łączące wszystkie powyższe narzędzi. 

Arka Tech D. Fotek Sp. J.

www.arkatech.eu

Firma zajmuje się badaniami i doradztwem indywidualnym oraz grupowym mierzące aktualny potencjał pracowników i firmy wspierają efektywność projektów. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu oraz zarządzaniu projektami szkoleniowymi z dziedziny teleinformatyki.

InfraCOM Marcin Gerwatowski

infracom.pl

Firma oferuje stworzenie strony internetowej, która stanie się kluczem do sukcesu. Kompleksowa usługa, fachowa pomoc, doradztwo metodyczne i oryginalność graficzna zapewni osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, wypromuje firmę i otworzy nowy kanał pozyskiwania klientów.

Skybone Sp. z o.o.

skybone.pl

Duże doświadczenie kadry pracowniczej oraz możliwości produkcyjne zakładów, pozwalają sprostać zapotrzebowaniu rynku polskiego oraz rynków zagranicznych na nowoczesne i wydajne technologie. Realizuje zamówienia zarówno na jednostkowe urządzenia jak i kompletne linie technologiczne  "pod klucz" , w oparciu o seryjną produkcję, lub na indywidualne zamówienie w celu dostosowanie do konkretnych potrzeb odbiorców.

R-soft Robert Pardela

www.rsoft.pl

  Firma działająca w branży informatycznej. Prowadzi działalność edycyjną w zakresie oprogramowania. Zajmuje się budową i rozwojem systemów komputerowych. Posiada doświadczenie w modernizacji systemów wspomagających zarządzanie firmą (MRP, ERP, ERP II), finansowo księgowych, magazynowych, produkcyjnych, ubezpieczeniowych (ubezpieczenia na życie), automatycznych/mechanicznych strategii inwestycyjnych.

POLSOFCIK Mateusz Jakub

Gembarzewski

Firma jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla szerokiego wachlarza firm. Wspiera na zasadach outsourcingu informatycznego firmy, które nie mają własnego działu IT. Tworzy indywidualne oprogramowanie dla firm i wdraża kompleksowe rozwiązania, które są potem eksploatowane i utrzymywane przez działy IT Klientów.

 Engave Sp. z o.o.

www.engave.pl

Engave to specjalistyczna firma, która oferuje rozwiązania informatyczne oparte na systemach IBMi. Zapewni usługi klasy korporacyjnej z zakresu doradztwa, planowania, implementacji i obsługi systemów informatycznych. Działania skupiają się na integracji systemów IT, kompleksowej obsłudze informatycznej, integrowaniu usług sieciowych oraz budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych.

WILL Janusz Matuszewski

Firma zajmuje się statystycznymi analizami danych z badań społecznych. Opracował projekt kompleksowego systemu informatycznego monitorującego działalność handlową holdingu.

W HARMONII - szkolenia i

doradztwo

www.wharmonii.pl

 

Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla biznesu teleinformatycznym. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Ułatwiamy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań biznesowych i społecznych poprzez budzenie w ludziach emocji, motywacji, zrozumienia i odpowiedzialności.

New Go Sp. z o.o.

newgo.pl

New GO jest firmą, której misją jest świadczenie profesjonalnych usług związanych z zastosowaniem rozwiązań IT ułatwiających zarządzanie. Prowadzi projekty, doradza, dostarcza dedykowane rozwiązania IT, organizuje szkolenia dla naszych Klientów. Z usług, jak i współpracujących z firmą  ekspertów skorzystały już największe marki na polskim rynku, w tym PKN Orlen S.A., Poczta Polska SA  oraz spółki IT obecne na GPW, jak i grupy kapitałowe związane z nowoczesnymi technologiami.

GeoInvent S.A

www.geoinvent.com.pl

Specjalizuje się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych wykorzystując w tym celu najnowsze technologie. Obszerna znajomość różnorodnych systemów i standardów GIS umożliwia zaoferowanie klientom usług pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym konwersji między różnorodnymi standardami i formatami zapisu, tj. GML, GDF, VPF, ArcGIS, Geomedia, MapInfo, MicroStation, AutoCAD i inne.

DATA NET Jarosław

Jagodziński i Wspólnicy Sp. J

http://www.data-net.com.pl

Przedsiębiorstwo DATA NET, świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw i administracji. Podstawowe obszary działalności Data Net to integracja systemowa oraz bieżąca obsługa systemów teleinformatycznych i ich elementów. Data Net posiada unikalną ofertą obejmującą kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów komputerowych, telekomunikacyjnych, sieci LAN, WAN, VPN, rozwiązań opartych o technologią VOIP projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego (w tym z wykorzystaniem techniki światłowodowej), systemów druku, zasilania awaryjnego, kontroli dostępu, alarmowych, klimatyzacji, kasowych, wagowych, oprawy i niszczenia dokumentów itp.

Sejcom Wojciech Piotrkowicz

www.sejcom.com

Firma Sejcom Wojciech Piotrowicz posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Od lat  zajmuje się promocją i prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych z dziedziny telekomunikacji. Mam doświadczenie w sprzedaży usług i rozwiązań technicznych do ostatecznych odbiorców. Wspiera klientów zarówno w procesie podejmowania decyzji o zakupie jak i po zakupie.

Obszary działalności firmy:

- wsparcie techniczne sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych i IT

- przełamywanie barier technologicznych

- szkolenia, prezentacje, pokazy w obszarach telekomunikacji oraz IT

Studio Ładne Wnętrze

www.ladnewnetrze.pl

Firma Studio Ładne Wnętrze zajmuje się projektami wnętrz wykorzystując przy tym najnowsze aplikacje graficzne oraz programy wizualizacji. Dzięki nowoczesnym  technologiom graficznym tworzy aranżacje pomieszczeń. W swoich usługach posiada rónież doadztwo przy zakupach nieruchomości oraz nadzór inwestycji w imeniu właściciela.

Zachodniopomorska Szkoła

Bizensu


Szkoły istnieje od 1993 roku, jest jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, z własną nowoczesną i komfortową bazą dydaktyczną, która stale udowadnia swoją jakość i przewagę konkurencyjną. Jes jedyną Szkołą w Polsce z uprawnieniami do kształcenia za granicą. Szkoła, która organizuje atrakcyjne praktyki wirtualne w partnerstwie z 16 uczelniami zagranicznymi z 7 krajów Europy.

WIT Wyższa Szkoła

Informatyki Stosowanej i

Zarządzania

www.wit.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku. Jej założycielem jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Stale unowocześniamy programy studiów. Obejmują one nowe i rozwijające się dziedziny informatyki oraz informatycznie wspomaganego zarządzania. Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

 

Krajowa Agencja

Poszanowania Energii S.A.

http://www.kape.gov.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, świadzcy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Funadcja Telefony Polskie

http://telefonypolskie.org/

Fundacja "Telefony Polskie" od 1990 roku aktywnie zabiega o bazujący na mechanizmach rynkowych rozwój telekomunikacji w Polsce. Dzięki uzyskanej na początku lat 90. pomocy unijnej Fundacja zapoczątkowała rozwój alternatywnych operatorów telefonicznych i spowodowała tym samym odejście od monopolu w Polsce wcześniej niż w całości Unii Europejskiej. Wypracowane przez Fundację koncepcje uwolniły inicjatywy zmierzające do rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich, małych miast a także i większych aglomeracji.

Obecnie Fundacja tworzy centrum kompetencji wspierające inicjatywy związane z rozwiązywaniem problemów szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz sieci dostępowych następnej generacji.

Do inicjowanych przez Fundację działań należą również projekty mające na celu powszechną partycypację w korzyściach wynikających z dostępu do Internetu i elektronicznych usług - eInclusion.

MaxiMapa Sp. z o.o.

http://www.maximapa.pl/

Firma działa w branży geoinformatycznej i specjalizuje się w pomiarach batymetrycznych. Ponadto MaxiMapa świadczy usługi z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, teledetekcji i fotogrametrii oferując rozwiązania do zastosowania w wielu dzidzinach.

GIS Europe Marcin Bielecki


www.gis-eu.com

 Firma GIS EUROPE została założona przez Marcina Bieleckiego, absolwenta Geographical Information Management na Uniwersytecie w Cranfield, by wdrażać rozwiązania z dziedziny GIS/teledetekcja zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Doświadczenie zawodowe jak i szeroka wiedza teoretyczna z różnych dziedzin systemów informacji przestrzennej oraz teledetekcji sprawia że jest to firma która potrafi sprostać zaawansowanym oczekiwaniom naszych klientów. 

Energologika LTD Sp. z o.o.

- oddział w Polsce

Energologika, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń jej pracowników i współpracowników. W sferze zainteresowań Energologiki są wszelakie rozwiązania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych jak i nowoczesne technologie energooszczędne. Stworzono zespół, który potrafi przeprowadzić przedsięwzięcia od początku do końca, czyli od projektu poprzez realizację aż do uruchomienia. Atutem jest kompleksowość obsługi, wliczając w to finansowania inwestycji. Pilnie śledzony jestrynek nowości technologicznych aby móczaoferowaćmożliwie najlepsze rozwiązania.

Robokopter Sp. Z o.o.

www.robokopter.pl

Platforma RoboKopter powstała z połączenia doświadczenia w konstruowaniu maszyn bezzałogowych, pasji latania oraz umiejętności przenoszenia nowatorskich  pomysłów na rynek.

Jest ona unikatowym na skalę światową produktem, który oferuje nowe perspektywy i nieograniczone możliwości dla wielu dziedzin. To wspaniałe urządzenie znajduje zastosowanie w wielu branżach. Zastosowanie tak nowoczesnej technologii sprawia, że produkt jest tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem na rynku świadczenia podobnych usług przez samoloty i satelity, a jednocześnie charakteryzuje sie szeregiem unikatowych właściwości.

 Najważniejsze priorytety firmy to przede wszystkim wysoka jakość produktów, technologia na najwyższym poziomie, profesjonalizm i dynamika rozwoju.

Cognitum Sp. z o.o.

www.cognitum.eu

Cognitum jest innowacyjną firmą, powstałą w 2010 roku, budującą swoje kompetencje zarówno na najnowoczesniejszych technologiach infiormatycznych jak i wałsnych pracach badawczych. Z jednej strony firma świadczy usługi konsultingowe, realizuje aplikacje biznesowe i analityczne dla klientów średniej wielkości, klasy enterprise oraz dla instytutów i jednostek publicznych. Natomiast z drugiej strony rozwija własne projekty bazujące na technologiach semantycznych, rozwiązaniach opartych o chmurę, analizę i projektowanie dużych zbiorów danych  (BigData).

Cognitum jest partnerem Microsoft Corporation (Azure Enterprise Agreement, Azure Circle Partner Program) z bodatym doświadczeniem w technologiach chmury Azure, NET, Sharepoint, HDInsight oraz dostępem do specjalistycznej bazy materiałów i szkoleń.

Cognitum jest partnerem DataStax Inc. (USA), jednego z głównych graczy na rynku Big Data, dostawcy rozproszonej bazy danych Cassandra. Firma Cognitum tworzy "dobre praktyki" w zakresie współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Szczególny nacisk firma kładzie na nauki ścisłe i medyczne.

W 2012 roku firm Cognitum Sp. z o.o. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie "Innowator Mazowsza" w kategorii Młoda Innowacyjne Firma za produkt ONTORION - Semantyczny System Zarządzania Wiedzą.

Firma Cognitum Sp. z o.o. zajęła w 2011 roku 3 miejsce w finale międzynarodowego programu organizowanego przez firmę Microsoft: "Twoja firma, Twoja szansa na Sukces" dla najlepszych firm wdrażających nowoczesne technologie za projekt MediaMon- Monitoring mediów interentowych.

Ogólnopolski Cech

Rzemieślników Artystów

www.salonartystworzemiosla.pl

Cech istnieje  od 1989 roku. Od tego czasu realizowana jest działalnośc statutowa , która w swej istocie nastawiona jest na integrację, kooperację i realizację wspólnych projektów w ramach środowiska rzemieślników artystów. Przez wszystkie lata istnienia Cechu podejmowane i realizowane były różnego rodzaju wspólne inicjatywy członków Cechu, jak np. prowadzenie wspólnej galerii wyrobów, organizowanie wspólnego uczestnictwa w targach i wystawach, udział w różnego rodzaju imprezach nastawionych na integrację i kooperację wewnątrz i na zewnątrz branży.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów posiada nie tylko wiedzę na temat obecnej sytuacji i potrzeb branży rzemiosła artystycznego (jest m.in. autorem raportu na temat tej branży przygotowanego dla Ministerstwa Gospodarki), ale także doświadczenie w inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć członków Cechu i innych podmiotów.

Instytut Geodezji i Kartografii

awww.igik.edu.pl

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. jeszcze przed zakończeniem drugiej wojny światowej.

Instytut ma osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych. Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne na potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej, administracji rządowej i samorządowej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania.

Instytut współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą.

Prace badawczo rozwojowe są podstawową formą działalności IGiK. W dużej części są one wykonywane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie działalności statutowej oraz projektów indywidualnych. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w IGiK również na zlecenie innych instytucji i organizacji - krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowane w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim.

Główne kierunki działalności naukowej IGiK:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń

Kredytowych Sp. z o.o.

www.mfpk.com.pl

Fundusz został utworzony w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Mazowieki Fundusz Poręczeń Kredytowych powołany został do życia jako spółka Prawa Handlowego w roku 2003 z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przy współpracy z jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Warszawie.

GMP Sp. z o.o.

www.gmpolska.pl

Agencja reklamowa specjalizująca się w promocjach konsumenckich.

High Level Sp. z o.o.

www.highlevel.pl

 

Jest to agencja eventowa realizująca projekty budujące pozytywne relacje firm z otoczeniem. Misją jest: opracowanie i dostarczanie rozwiązań w zakresie marketingu i MICE industry, które przyczyniją się do sukcesów klientów firmy.

 

mGods.eu

www.mgods.eu

Firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

PLATINUM SEED INCUBATOR SP Z O O


 

Platinum Seed jest pomostem pomiędzy pomysłodawcami a inwestorami.

Firma Platinum Seed dostarcza pomysłodawcom cały ekosystem, od oceny projektu, poprzez budowę firmy, jej finansowanie, wsparcie merytoryczne i organizacyjne, aż po wyjście z inwestycji, a Inwestorom zapewnia portfel inwestycji z zagwarantowanym wsparciem projektu, zwiększający prowdopodobieństwo sukcesu z ponadprzeciętną stopą zwrotu.

 

W celu skutecznej komercjalizacji projektów, współpracuje z gronem doświadczonych praktyków biznesu z Polski i Europy oraz sieciami Aniołów Biznesu i Funduszami działającymi w obszarze wczesnych etapów finansowania przedsięwzięć.

Stowarzyszenie Alumni

http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/state_alumni.html

Celem Stowarzyszenia jest popieranie i działanie na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i wymiany kultowej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej. Członkami Stowarzyszenia Alumni są uczestnicy programów wymiany lub wizyt studyjnych rządu amerykańskiego, takich jak International Visitor Leadership Program, Voluntary Visitor Program. Fulbright Programs, Hubert Humphrey Fellowship Program, Ron Brown Program, Teaching Excellecne and Achievement Program, Teacher Traing on Holocaust

 

 
PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa