MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH członkiem Mazowieckiego Klastra ICT
MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH członkiem Mazowieckiego Klastra ICT
2013-03-08 09:06:57

Na początku 2013 roku do grona członków Mazowieckiego Klastra ICT przystąpili:

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o. .

Fundusz został utworzony w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Mazowieki Fundusz Poręczeń Kredytowych powołany został do życia jako spółka Prawa Handlowego w roku 2003 z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przy współpracy z jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Warszawie.

http://www.mfpk.com.pl/

 

GMP Sp. z o.o. - Agencja reklamowa specjalizująca się w promocjach konsumenckich.

http://gmpolska.pl/

 

HIGH LEVEL Sp. z o.o.

Jest to agencja eventowa realizująca projekty budujące pozytywne relacje firm z otoczeniem. Misją jest: opracowanie i dostarczanie rozwiązań w zakresie marketingu i MICE industry, które przyczyniją się do sukcesów klientów firmy.

http://www.highlevel.pl/

 

mGods.eu.

Firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

http://www.mgoods.eu/

 

 
PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa