MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH członkiem Mazowieckiego Klastra ICT
Aktualności Więcej

Najnowsze aktualności

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na początku 2013 roku do grona członków Mazowieckiego Klastra ICT przystąpili:

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o. .

Fundusz został utworzony w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski.

Mazowieki Fundusz Poręczeń Kredytowych powołany został do życia jako spółka Prawa Handlowego w roku 2003 z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przy współpracy z jednostkami samorządowymi województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Warszawie.

http://www.mfpk.com.pl/

 

GMP Sp. z o.o. - Agencja reklamowa specjalizująca się w promocjach konsumenckich.

http://gmpolska.pl/

 

HIGH LEVEL Sp. z o.o.

Jest to agencja eventowa realizująca projekty budujące pozytywne relacje firm z otoczeniem. Misją jest: opracowanie i dostarczanie rozwiązań w zakresie marketingu i MICE industry, które przyczyniją się do sukcesów klientów firmy.

http://www.highlevel.pl/

 

mGods.eu.

Firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

http://www.mgoods.eu/

 

PROGRAM REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.

O nas Więcej

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Na Zebraniu Założycielskim, w którym uczestniczyło 10 firm i instytucji z województwa mazowieckiego, wybrano Prezydium Klastra oraz uchwalono strategię działania na lata 2008-2009. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Dowiedz się więcej o Mazowieckim Klastrze ICT

 • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Think Big Polska Sp. z o.o.
 • Bitlife Sp. z o.o.
 • Security Technologies Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Teletechników Poskich XXI
 • Master-Telekom
 • Best Film Sp. z o.o.
 • Netix Sp. J
 • Eversoft Sp. z o.o.
 • BLUEROOM
 • CRON sp. z o.o.
 • EVERGO sp. z o.o.
 • PROSPEKTA
 • 3BEE sp. z o.o.
 • F1 Usługi Informatyczne
klasterict.pl - innowacje, finansowanie, projekty IT, dotacje, fundusze europejskie, współpraca - Warszawa